Dr nauk prawnych Anna Płatkowska Radca Prawny

Dr nauk prawnych Anna Płatkowska Radca Prawny

W 2006 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z dziedziny prawa medycznego i cywilnego. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Ukończyła aplikację parlamentarną. Dr Anna Płatkowska specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w zakresie prawa medycznego i odszkodowawczego a także prawa majątkowego cywilnego i rodzinnego. Od wielu lat występuje w procesach cywilnych jako pełnomocnik w sprawach medycznych. Jest specjalistką prawa ochrony zdrowia oraz autorką i współautorką wielu publikacji. Dr Anna Płatkowska wykładała na wyższych uczelniach w Polsce, a także poza granicami kraju, jest trenerem prowadzącym szkolenia z zakresu prawa medycznego, prawa cywilnego, prawa pracy,prawa administracyjnego i zamówień publicznych. Posiada wieloletnią praktykę zawodową w organach administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej.