O mnie

Dr nauk prawnych Anna Płatkowska, Radca Prawny

Kierownik Działu Prawa Medycznego i Ochrony Zdrowia, Działu Prawa Majątkowego i Rodzinnego oraz Działu Prawa Autorskiego i Ochrony Dóbr Osobistych. Wpis z dniem 29.10.2003 r. na listę radców prawnych prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie pod numerem – WA-5147

Jest doktorem nauk prawnych i radcą prawnym.

W 2006 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z dziedziny prawa cywilnego w zakresie prawa medycznego.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Ukończyła aplikację parlamentarną.

Dr Anna Płatkowska specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w zakresie prawa medycznego i odszkodowawczego a także prawa majątkowego cywilnego i rodzinnego. Od wielu lat występuje w procesach cywilnych jako pełnomocnik w sprawach medycznych. Jest specjalistką prawa ochrony zdrowia oraz autorką i współautorką wielu publikacji.

Dr Anna Płatkowska wykładała na wyższych uczelniach w Polsce, a także poza granicami kraju, jest trenerem prowadzącym szkolenia z zakresu prawa medycznego, prawa cywilnego, prawa pracy,prawa administracyjnego i zamówień publicznych. Posiada wieloletnią praktykę zawodową w organach administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej.

Dr Anna Płatkowska pracowała m.in. w Kancelarii Senatu RP, i Kancelarii Premiera. Pełniła także m.in. funkcje pełnomocnika Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. zamówień publicznych oraz Dyrektora Departamentu Prawnego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, pracowała również w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckiej Regionalnej Kasie Chorych i w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

Radca prawny dr Anna Płatkowska posiada ponadto dwudziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych dla jednostek organizacyjnych samorządu, zarówno na szczeblu województwa, jak również powiatu i gminy.