Usługi

Usługi

 Dziedziny prawa, w jakich się specjalizujemy to przede wszystkim prawo:

– cywilne,
– medyczne, w tym odszkodowania za błędy medyczne,
– ochrony zdrowia,
– rodzinne,
– spadkowe,
– odszkodowawcze i ubezpieczeniowe,
– ubezpieczeń zdrowotnych,
– ubezpieczeń społecznych,
– spółek,
– pracy,
– administracyjne,
– zamówień publicznych,
– ochrony dóbr osobistych,
– prawo autorskie,
– prawo ochrony danych osobowych.

Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie, pisma procesowe, umowy i inne dokumenty.

Reprezentujemy klientów przed:

– sądami,
– Sądem Najwyższym,
– Naczelnym Sądem Administracyjnym,
– Trybunałem Konstytucyjnym,
– Narodowym Funduszem Zdrowia,
– Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
– zakładami ubezpieczeniowymi,
– instytucjami rządowymi, samorządowymi,
– innymi podmiotami.

Usługi świadczymy dla:

– osób fizycznych,
– małych przedsiębiorstw,
– spółek,
– korporacji,
– szpitali,
– podmiotów leczniczych,
– fundacji,
– stowarzyszeń,
– jednostek samorządowych.

Nasze biura świadczą usługi w Warszawie, ale także w Trójmieście.
Działamy na terenie całej Polski.
Dojeżdżamy do klienta, by zapewnić największy komfort świadczonych usług.